POLITYKA PRYWATNOŚCI DIETOTERAPIA

Poufność danych i ochrona prywatności Użytkowników jest dla nas bardzo ważna, w związku z tym w trosce o bezpieczeństwo danych Klientów oraz mając na względzie wymogi wprowadzone przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”), opracowana i przyjęta
zostaje niniejsza Polityka Prywatności. Określa ona zasady gromadzenia, przetwarzania, wykorzystywania i ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu w związku z przekazywaniem przez nich danych oraz korzystania z funkcjonalności Serwisu.

• DEFINICJE

• Administrator – administrator danych osobowych Użytkowników, tj.
Ewa Zduńczyk wykonująca działalność gospodarczą pod firmą DIETOTERAPIA EWA ZDUŃCZYK z siedzibą w Krakowie (kod pocztowy: 31 – 462), przy ul. Pilotów 29 lok. 21, NIP: 9452109042, REGON: 122609732, adres poczty elektronicznej: ezdunczyk@interia.pl;
• Polityka Prywatności – niniejszy dokument regulujący zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu;
• Serwis – strona internetowa pod adresem www.dietoterapia-onilne.pl;
• Użytkownik – każdy podmiot korzystający i przekazujący Administratorowi swoje dane osobowe, w szczególności poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej udostępniony w Serwisie, bądź wypełnienie oraz przesłanie formularza kontaktowego.

• CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników Serwisu jest Administrator. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą w celu:
• zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub do podjęcia działań na żądanie Użytkownika zamierzających do jej zawarcia;

• umożliwienia kontaktu z Administratorem za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej udostępnionego w Serwisie lub za pośrednictwem formularza kontaktowego;
• przesłania oferty w związku z zapytaniem Użytkownika;
• niezbędnym do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń z tytułu
realizowanych odpłatnie usług, w przypadku, gdy Użytkownik skorzysta z usług Administratora;
• ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń;
• badania satysfakcji Użytkownika, a także w celach statystycznych i
analitycznych.

• ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku chęci skorzystania przez Użytkownika z niektórych funkcjonalności Serwisu podanie danych osobowych jest konieczne.
Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony danych osobowych Użytkowników, w szczególności oświadcza, iż:
• przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z prawem;
• zbiera i przetwarza dane osobowe w celach prawnie dopuszczalnych oraz nie poddaje ich dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
• przechowuje dane osobowe Użytkownika nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia calu przetwarzania.
Przekazując jakiekolwiek dane osobowe Użytkownik oświadcza, iż wyraża zgodę na ich przetwarzanie dla celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności oraz iż akceptuje postanowienia w niej zawarte.

• PRAWA UŻYTKOWNIKA

Użytkownik ma prawo:
• dostępu do swoich danych;
• żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawdziwe;
• żądania zastąpienia, uzupełnienia lub usunięcia błędów, usterek i mylnych informacji w całym zbiorze danych, które go dotyczą;
• żądania usunięcia swoich danych osobowych;
• ograniczenia przetwarzania;
• przenoszenia swoich danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do GIODO.

• ODBIORCY DANYCH

Dane osobowe Użytkowników dla realizacji celów wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności mogą być przekazywane następującym odbiorcom:
• podmiotom współpracującym z Administratorem;
• podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa;
• biurom rachunkowym;
• podmiotom zapewniającym usługi marketingowe;
• dostawcom oprogramowania służącego do komunikacji.

• PLIKI COOKIES

W Serwisie wykorzystywane są pliki cookies, czyli tzw. „ciasteczka”, które umożliwiają Użytkownikom korzystanie ze wszystkich funkcji dostępnych w Serwisie, prawidłowe jego funkcjonowanie oraz dostosowanie do Użytkownika. Pliki cookies wykorzystywane są także w celach statystycznych i marketingowych. Korzystanie przez Użytkownika z
Serwisu oznacza zgodę na używanie plików cookies. Użytkownik korzystając z ustawień swojej przeglądarki internetowej może w każdej chwili usunąć pliki cookies oraz blokować wykorzystywanie plików cookies w przyszłości.

• KONTAKT

Użytkownik może w każdym czasie skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzania jego danych osobowych lub informacji dotyczących Polityki Prywatności poprzez korespondencję elektroniczną na adres: ezdunczyk@interia.pl.